Napsali o nás

Zpravodaj 01/2014

Jarní a letní bazar dětských věcí pravidelně organizovaný místními hasičkami se letos uskuteční od 18. května. Všechny maminky, které se zúčastnily minulých ročníků a použily elektronickou registraci, budou o podrobnostech informovány včas emailem. Pro letošek připravily organizátorky také webovou stránku, kde budou vyvěšeny všechny důležité informace a maminky si zde budou moci stáhnout tabulku pro zapisování věcí. Vzhledem k tomu, že organizátorky se věnují prodeji věcí celý týden a počet položek, které musí následně roztřídit, neustále roste, zvýší se poplatek z prodaných věcí z deseti na patnáct procent. Výtěžek z minulého bazárku byl použit pro nákup tomboly a sladkostí na dětský hasičský karneval.

Zpravodaj 02/2013

Elektronickou registraci do bazaru maminky přivítaly

První bazar dětských věcí uspořádali hasiči loni na podzim. Setkali  se veskrze s pozitivními reakcemi maminek, a proto se rozhodli  jim vyjít vstříc a zorganizovat také dětský bazar jarních a letních věcí. Tentokrát si hasiči připravili několik novinek, které měly usnadnit náročnou organizaci spojenou s bazarem.

K časově nejnáročnějším a nejúnavnějším činnostem při bazaru patří přebírání a sepisování věcí od maminek. Vloni museli hasiči zapsat a opatřit štítky na 3 500 položek, některé maminky čekaly i několik desítek minut na odbavení. Letos probíhalo vše jinak. Maminky měly možnost využít elektronickou registraci. V praxi to znamenalo, že jim na požádání byla zaslána tabulka, kde vepsaly seznam nabízeného zboží, včetně velikosti a ceny. Následně jim byly v emailu zaslány štítky, které si vytiskly a samy přišpendlily na své věci. Tyto maminky byly odbaveny nejdéle za pět až šest minut. Na druhé straně maminky, které si nechaly věci zapisovat od hasičů klasicky ručně, strávily předáváním zboží cca půlhodinu, nemluvě o tom, že čekaly, až přijdou na řadu.

Letos se jarního bazaru zúčastnilo 61 prodávajících maminek, z toho 30 využilo možnosti elektronické registrace věcí.  Z Nového Hrozenkova nabízelo své zboží 22 maminek, z Karolinky 24,  z Halenkova 5, ze Zlína 4,  z Velkých Karlovic 3, ze Vsetína 2 a z Huslenek 1 maminka.  Zájem o bazárek ze strany nakupujících byl opravdu velký a organizátory mile překvapil. Zatímco vloni činil celkový obrat 33 000 Kč, letos to bylo necelých 44 000 Kč. Nakupovat přijely maminky z celého Horního Vsacka, ze Vsetína i Zlína.  Kromě oblečení se prodávaly např. kola, helmy, elektronické hračky, zájem byl také o boty. Dobrou zprávou je, že všem prodávajícím maminkám se podařilo prodat nějaké zboží. Některé utržily více, jiné méně, průměrná tržba na maminku činila asi 650 Kč.

 Organizátory samozřejmě zajímalo, jak byly maminky s bazarem spokojené a jestli mají nějaké připomínky či návrhy na zlepšení.  Oslovili proto maminky, které se registrovaly elektronicky, a požádali je o vyjádření.  „Udělalo na mě dojem roztřídění oblečení podle věku, to je úžasný nápad. Každá maminka muže jít přesně tam, kam potřebuje, a nestane se, že přehlédne oblečení, které by si i koupila, ale nenašla je. Velmi se mi také líbilo, že při převzetí věcí z bazárku už bylo vše krásně nachystáno a já jsem své věci nemusela hledat v haldách oblečení ostatních - jak to většinou bývá. Tak abych to shrnula. Skvělá organizace, dobře promyšleno. Výtky a připomínky nemám žádné. Těším se na podzimní bazárek,“ napsala hasičům jedna z maminek.