O Bazákru

Organizace Bazárku

Bazárek pořádá Sdružení dobrovolných hasičů v Novém Hrozenkově. 

Poplatek

Bazárek je zpoplatněn procentním podílem z prodaného zboží.  Výše procent se může pro jednotlivé ročníky Bazárku měnit. Finanční prostředky plynoucí z poplatků jsou využity k další činnosti či správě majetku sboru dobrovolných hasičů v Novém Hrozenkově.

Registrace

Do Barázku je nutno prodávané věci zaregistrovat. Registrace je spojená s řadou výhod a je blíže popsaná na webových stránkách Bazárku. 

Příjem věcí na bazárek

Bazárek se většinou pořádá 2x do roka. Do Bazárku jsou přijímány sezónní věci dle ročního období v kategorii 0-15 let, kojenecké potřeby, kočárky, hračky, obuv. Veškeré věci musí být funkční, nepoškozené a čisté . V případě, že věci nebudou splňovat tyto náležitosti, či budou spadat do jiné sezóny (např. lyže v létě), mohou organizátorky věc odmítnout do Bazárku přijmout.

Prodej věcí

Prodej věcí probíhá většinou jeden týden (dle harmonogramu Bazárku). Ceny věcí uvedené na štítcích jsou konečné, poplatek se platí až z prodaného zboží v závěru Bazárku.

Výdej neprodaných věcí

Probíhá dle harmonogramu Bazárku. Majitel věcí si osobně přijde neprodané věci přebrat a vyzvednout utržené peníze za prodané zboží.  Jeho tržba bude automaticky ponížena o výše uvedený poplatek.  Pokud se majitel věcí nebude moci k převzetí neprodaných věcí dostavit, prosíme o nahlášení organizátorkám, kdo si věci a peníze vyzvedne.

Reklamace

Pokud je během Bazárku nějaká věc odcizena, má poškozený nárok na náhradu škody.  O náhradu je nutné přihlásit se co nejdříve, nejlépe v den výdeje věcí a výplaty peněz.